การโฆษณาสินค้า

การโฆษณา

   การโฆษณา

 โฆษณา เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ จุดประสงค์ก็เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักสินค้าหรือการบริการนั้น ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะของการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันการโฆษณาทำได้ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่างๆ เช่น โฆษณาทางเว็ปไซด์บนอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยประหยัดงบประมาณได้และสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทของตัวเองด้วย

                                    โหลดได้ที่นี้เลยครับ การโฆษณา

One comment

  1. cyberok · กุมภาพันธ์ 5, 2012

    ได้ยังๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s